DOM V DOME, ILAVA

Jednopodlažná prístavba vsadená do už existujúceho starého rodinného domu.

Starý rodinný dom sa nachádza v meste Ilava, v blízkosti potoka. Urbanistický priestor na rozšírenie starého domu bol limitovaný hranicami susedných pozemkov. Zo západnej strany záhradami, z južnej strany susedným domom. Dom v dome ponúka energeticky úsporné a komfortné bývanie. Ponechanie existujúceho rodinného domu bolo vstupnou požiadavkou investora, rovnako aj vytvorenie pivnice a to podpivničením navrhovanej prístavby.

Dispozične a hmotovo je dom rozdelený do dvoch častí. Pôvodný objekt je situovaný v zadnej časti pozemku. Prístavba je vsadená do už existujúceho rodinného domu. Hlavný vstup do objektu tvorí spojenie obidvoch hmôt. Navrhovanú prístavbu tvorí kváder, ktorý tvorí dominantný priestor v dispozícii. Je v ňom navrhnutá denná zóna s oddychovými priestormi. Obývacia izba spojená s kuchyňou, jedálňou a komorou sa nachádza v západnej časti prístavby. Pri vstupe akcentuje tehlová neomietnutá stena, ktorá predeľuje priestor na dve zóny. Obslužnú a oddychovú, dennú zónu. V severnej časti sú navrhnuté dve schodiská, ktoré prepájajú tri podlažia.

Prízemie, navrhnutú prístavbu a podkrovie pôvodného objektu. Dominantné schodisko je navrhnuté ako votknuté a prepája jednotlivé časti rodinného domu. Na konci chodby je situované presklenie, ktoré smeruje k existujúcemu potoku. Pôsobí temne, no zároveň dodáva presvetlenie do existujúcej chodby. Kúpeľňa, a detská izba sa nachádza v pôvodnom objekte. V navrhnutej časti je situovaná aj hosťovská izba a pohotovostné wc zo záhrady. Na podkroví je situovaná iba nočná zóna, spálňa, so vstupom na exteriérovú terasu. Nad vsadenou prístavbou je navrhnutá vegetačná strecha, ktorá príjemne zapadla do krásnej prírody.  Pôvodný objekt bol očistený od neskorších prístavieb (humno), pôvodné murivo bolo zateplené. Najväčšou transparentnou plochou sú posuvné sklenené dvere, ktoré otvárajú prízemie do záhrady a rozširujú obytný priestor o letnú terasu, zároveň však ponúka nádherné výhľady do exteriéru. Letná terasa je situovaná nad pivničným priestorom.

V 1. PP je navrhnutá vináreň so skladmi sudov, práčovňou a technickou miestnosťou. Na základe klientom naznačených dispozičných väzieb a prioritných exteriérových výhľadov a priehľadov vznikol koncept kvádrovitej prízemnej prístavby, ktorá je vsadená do už existujúceho starého domu, aj s využiteľným podkrovím. V minulosti podkrovie starého bytu slúžilo len ako skladovacie priestory, no dnes je  dominantnou nočnou zónou s krásnou terasou a výhľadom na les.

Navrhovaný tvar prístavby pôsobí z vonkajšieho pohľadu len ako obyčajný kváder, ktorý je iný ako starý dom, no práve inakosť objemov prináša hru a spojenie starého a nového. Nový objem bol priamo vsadený do existujúceho rodinného domu, ktorý skrýva zaujímavé členenie zón.  

 

Projekt

Lokalita

Úžitková plocha

Zastavaná plocha

2018

Ilava

xx m²

xx m²

Zaujala Vás naša práca?

Nápíšte nám Vašu predstavu.