O nás

Architektonický ateliér KUBAarch ponúka klientom komplexné služby v oblasti architektúry, urbanizmu a interiérového dizajnu.

Náš ateliér sa zaoberá projektovaním rodinných domov, bytových a občianskych budov, verejných stavieb a interiérov. Robíme projekty rôznych druhov, od interiérových a architektonických štúdií, až po realizačné projekty pre stavebné povolenia (novostavby aj rekonštrukcie).

Poskytujeme:

vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch (zameranie, zakreslenie skutkového stavu, architektonická štúdia, projekt pre vydanie územného a stavebného povolenia, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia)

inžinierska činnosť (od územného rozhodnutia, až po kolaudačné rozhodnutie)

architektonická činnosť

poradentstvo v oblasti stavebníctva

súdne znalectvo z odboru Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností

služby stavebného dozoru

urbanistické návrhy

3D vizualizácie stavieb a interiérov

projekt interiéru, interiérový dizajn, 3D vizualizácie